Go to Top

Üzletszabályzat

Érvényes 2016. Július 31-től

A vestahome.hu, mint a Vesta Home Magyarország Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes site www.vestahome.hu domain nevek alatt elérhető tartalom ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

 

1.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
a) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldal üzemeltetése harmadik fél szerverein történik.
b) Felhasználó viseli a honlap használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
c) A vestahome.hu által megjelenített tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
d) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb felhasználása a Vesta Home Magyarország Zrt. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

2.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) A vestahome.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a vestahome.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Vesta Home Magyarország Zrt.-t illeti.
b) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
c) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
d) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vestahome.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.

 

3.) Felelősség kizárása:
A vestahome.hu nem vállal felelősséget:
a) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből a látogatók irányában;
b) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
c) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
d) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
e) a rendszer használatából adódó károkért,
f) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A vestahome.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 

4.) Egyéb rendelkezések
a) A vestahome.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát az általuk üzemeltetett weboldal tekintetében.
b) A vestahome.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.